Oferujemy:

  • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
  • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy,
  • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
  • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
  • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
  • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
  • sporządzanie opinii prawnych.
Znajdźmy wspólnie najlepsze rozwiązanie
KONTAKT