Doradzamy w zagadnieniach związanych z prawem nowych technologii oraz prawem Internetu. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie. Sporządzamy regulaminy sklepów internetowych, pomagamy w ochronie wizerunku, renomy i dobrego imienia w Internecie. Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa mediów i reklamy.

sep

Oferujemy:

 • ochronę wizerunku i praw własności intelektualnej,
 • rejestrację znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych,
 • prawo reklamy i prawo prasowe,
 • kompleksową pomoc prawna dla start-upów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia handlu elektronicznego, w tym z zakresu prowadzenia sklepu internetowego,
 • regulaminy serwisów i sklepów internetowych,
 • ochronę i przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo konsumenckie,
 • zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji,
 • zabezpieczenie dowodów elektronicznych,
 • doradztwo przy transakcjach nabywania i zbywania praw autorskich, praw pokrewnych i praw do baz danych, jak również udzielania licencji do tych praw.
Znajdźmy wspólnie najlepsze rozwiązanie
KONTAKT